Onderdeel van Islamitisch College

Algemene Verordening

Het kan je niet zijn ontgaan dat er op 25 mei 2018 de nieuwe privacy wetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beschreven in artikel 13 lid 2 onder b van het AVG van kracht is gegaan. Als school hebben wij volgens de AVG ook een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat wij ook technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om de persoonsgegevens van leerlingen en personeel te beschermen. Als school houden wij de volgende vier belangrijkste stappen in acht:

  1. Alle persoonsgegevens binnen de school hebben wij in kaart gebracht.

  2. Als school hebben wij een aangewezen Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangewezen. Deze houdt toezicht en beheert deze gegevens. Daarnaast informeert en adviseert degene over het verwerken van deze gegevens conform de wet- en regelgeving en kan deze persoon intern regelingen bepalen en input leveren voor het opstellen van een gedragscode voor bijvoorbeeld medewerkers.

  3. Als school weten wij op welke manier de veiligheid van persoonsgegevens wordt gewaarborgd en zijn wij voorbereid op het traceren en aanpakken van eventuele (gegevens) inbreuken.

  4. Tenslotte reageren wij op verzoeken omtrent (persoons) gegevens en rapporteren wij over inbreuken en de beschikbaarheid van vereiste documentatie waar nodig is.