Onderdeel van Islamitisch College

Kleutergroepen

De wereld van een kleuter bestaat aanvankelijk vooral uit zichzelf en breidt zich langzamerhand steeds verder uit.

Door het spelen verkent een kleuter de wereld om zich heen. Wij begeleiden de kinderen bij die ontwikkeling aan de hand van de methode Piramide. In de kring worden spelletjes en taallesjes gedaan, liedjes gezongen, verhalen verteld en voorgelezen. Daarnaast spelen en werken de kinderen in hoeken. Zo is er de bouwhoek, de huishoek, de leeshoek en nog veel meer hoeken waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Met al deze activiteiten wordt de taal- en denkontwikkeling van de kinderen gestimuleerd.

In de onderbouw worden kinderen geleidelijk voorbereid op het onderwijs in groep 3. Om hier goed aan te kunnen sluiten, wordt in groep 1 en 2 veel aandacht besteed aan het fonemisch bewustzijn. Vanaf groep 1 wordt met een systematische aanpak gewerkt aan leesvoorwaarden, zoals: luisteren, auditief discrimineren en begrippen als woord, zin en letter. Daarnaast wordt aan de hand van een uitgewerkt klanklijn per thema een klank/letter aangeboden in de groepen. Met deze aanpak proberen wij de overgang naar het leren lezen en schrijven in groep 3 te vergemakkelijken.