Onderdeel van Islamitisch College

Missie en Visie

Onze missie is:

Wij leiden kinderen op tot religieus betrokken, zelfstandige, veerkrachtige wereldburgers die midden in de samenleving staan en samen de wereld mooier maken.


Onze visie is: 
Optimaal onderwijs dat elk kind uitdaagt, meegaat met de tijd, kwaliteit vooropstelt en goed is voor kind en klas.


Daarvoor zetten wij ons dagelijks in, in dialoog met ouders, leerkrachten en samenwerkingspartners. Samen bouwen we ons onderwijs.
In al ons handelen staan een aantal kernwaarden centraal. Onderstaande waarden staan centraal in de omgang met kinderen en ouders, en elkaar als team.


KERNWAARDEN:
Ethisch en integer: Ons geloof als inspiratie om het goede te doen.
Samen: Iedereen doet mee.
Ontwikkelen: Verder groeien dan we ooit hadden durven dromen.
Bekwaam: Vertrouwen op de kwaliteit en expertise van elkaar.
Betrouwbaar: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.