Onderdeel van Islamitisch College

Ouderactiviteiten

Kijkochtenden voor de ouders
Tijdens de informatieavond geven wij ouders informatie over wat er gebeurt in de groep. Om te zien en om van dichtbij mee te maken hoe een deel van de ochtend verloopt, hebben wij op school kijkochtenden gepland. Ouders kunnen dan een deel van de ochtend blijven. De aanwezigheid van ouders voor leerlingen kan heel motiverend werken. Wij sporen dan ook ouders aan om hiervan gebruik te maken.

Social Schools- Online op de hoogte blijven
Communicatie tussen ouders en school vinden wij van groot belang. Daarbij is ons doel om ouders zo snel en zo direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze school. Er wordt veel gecommuniceerd naar ouders via brieven en de nieuwsbrief. Dit loopt niet altijd even soepel. Social Schools is een systeem dat online wordt beheerd. Ouders krijgen hiervoor een persoonlijke inlogcode en melden zich door middel van deze code aan bij social schools. De school krijgt een overzicht van de ouders die zich hebben aangemeld en kan vervolgens met een druk op de knop allerlei informatie naar ouders sturen. Zo gaat onder andere de nieuwsbrief digitaal naar ouders. Dit is eenvoudiger, sneller en goedkoper dan het verspreiden van een gekopieerde, papieren versie. Zo kan er ook naar ouders over activiteiten en ouderavonden gecommuniceerd worden. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor wijzigingen en het up-to-date houden van hun gegevens. De veiligheid wordt gegarandeerd. De gegevens zijn, door gebruik van verschillende methodes, maximaal beveiligd en kunnen niet zomaar door anderen
ingezien, gekopieerd of gebruikt worden.

Ouderinformatie avonden
In de eerste weken van het schooljaar worden de ouderinformatieavonden gepland. In de groep van de kinderen krijgen de ouders informatie over wat er zoal in het schooljaar te verwachten is. Zij kunnen tijdens deze avond de lesmaterialen en toetsen die in de groep gebruikt worden bekijken en krijgen informatie over welke uitstapjes in het schooljaar plaatsvinden, eventuele bezoeken aan de schoolarts, schoolreisjes, projecten, thema’s etc.

Huisbezoek
Om kinderen beter te leren begrijpen kan het zijn dat de leerkracht een huisbezoek aflegt. De leerkracht maakt dan op een informele wijze kennis met de thuissituatie van het kind.

Spreken met de leerkrachten
Er is altijd de mogelijkheid om de leerkracht van het kind te spreken. De leerkrachten kunnen bij het brengen en ophalen niet uitgebreid over de kinderen praten. De ouders kunnen dan alleen de nodige informatie doorgeven. Over de gang van zaken en de ontwikkeling van zijn kinderen, kunnen zij een afspraak maken met de leerkracht.

Rapporten
Twee keer per schooljaar krijgt elk kind een rapport en minstens twee keer gaat dit samen met een rapportgesprek. Tijdens dit rapportgesprek wordt gesproken over de vorderingen van het kind. Wij streven ernaar dat het kind zoveel mogelijk bij het gesprek aanwezig is. Deze gesprekken duren meestal 10 minuten. Mocht er behoefte zijn aan meer informatie, dan kan dat altijd op afspraak met de leerkracht.