Onderdeel van Islamitisch College

Vakken

Groepen 1 en 2

 • Lezen
 • Taal
 • Rekenen
 • Gymnastiek

In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen de vakken lezen, taal, rekenen en gym. De groepsleerkrachten begeleiden de kinderen bij die ontwikkeling. In de kring worden spelletjes en taallesjes gedaan, liedjes gezongen, verhalen verteld, voorgelezen en gerekend. Daarnaast spelen en werken de kinderen in hoeken. Met al deze activiteiten wordt de taal- en denkontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de methode Piramide.

Groepen 3 t/m 8

 • Taal
 • Rekenen en Wiskunde
 • Wereldoriëntatie, waaronder:Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en Techniek
 • Verkeer
 • Engels
 • ICT
 • Expressie
 • Kunst en Cultuur
 • Muziekonderwijs en Anasheed
 • Actief burgerschap/Burgerschapsvorming
 • Godsdienst
 • Gymnastiek