Onderdeel van Islamitisch College

Logopedie

Logopedie op school is ter ondersteuning van het onderwijs en is gericht op het voorkomen of verminderen van onderwijsbelemmeringen. Het betreft in hoofdzaak advisering van leerkrachten, remedial teacher of andere bij het onderwijs betrokkenen personen en ouders.

Kinderen die problemen hebben met spraak en/of de taal, kunnen met toestemming worden gescreend door de schoollogopediste Els ten Bensel. Bij de 5-jarigen vindt dit logopedisch onderzoek n.a.v. een korte observatie in de klas plaats.

Aan de school van uw kind is een logopediste betrokken. Wanneer u zich zorgen maakt over de spraak-/taalontwikkeling van uw kind of vragen hebt op het gebied van taal, spraak, stem of gehoor, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de schoollogopediste. U hoeft niet te wachten totdat de schoollogopediste uw kind in de groep ziet of totdat ze weer op school is. U kunt ook direct contact opnemen met uw huisarts voor een doorverwijzing naar de vrijgevestigde logopedist(e) voor een onderzoek en/of een behandeling.

Daarnaast is er binnen de school op de maandagen en donderdagen een logopedist, namelijk Canan Sahbaz. Nadat Els ten Bensel heeft gescreend, stuurt ze de leerlingen die logopedie nodig hebben door naar hun. De leerlingen hoeven dus niet opgehaald te worden door ouders om naar een externe logopedist te gaan.