Onderdeel van Islamitisch College

Ouderbijdrage

In het licht van de uitdagingen die de huidige economische situatie met zich meebrengt en om rekening te houden met de armoede die momenteel in de samenleving heerst, hebben we besloten om de ouderbijdrage op onze school volledig af te schaffen. We willen u verzekeren dat deze beslissing zorgvuldig is genomen en in lijn is met onze toewijding aan gelijke kansen voor al onze leerlingen.