• Lezen
 • Taal
 • Rekenen
 • Gymnastiek

In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen de vakken lezen, taal, rekenen en gym. De groepsleerkrachten begeleiden de kinderen bij die ontwikkeling. In de kring worden spelletjes en taallesjes gedaan, liedjes gezongen, verhalen verteld, voorgelezen en gerekend. Daarnaast spelen en werken de kinderen in hoeken. Met al deze activiteiten wordt de taal- en denkontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de methode Piramide.

 • Taal
 • Rekenen en Wiskunde
 • Wereldoriëntatie, waaronder:
  Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en Techniek
 • Verkeer
 • Engels
 • ICT
 • Expressie
 • Kunst en Cultuur
 • Muziekonderwijs en Anasheed
 • Actief burgerschap/Burgerschapsvorming
 • Godsdienst
 • Gymnastiek

Laatste Nieuws

Schoolproject Ethiopië
Samenwerking met het Jeugdeducatiefonds
Nieuw schooljaar 2019-2020

Evenementen

03/2020
25
De grote Rekendag
04/2020
17
Koningsspelen
05/2020
27
Ramadanfeest
07/2020
1
Sportdag
07/2020
13
Schoolreis

Over El Furkan

Lees meer →