Op onze school houden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen scherp in de gaten.

Het sociaal-emotionele welbevinden heeft veel invloed op elke ontwikkeling. Kinderen moeten goed voor hunzelf kunnen zorgen en goed met andere mensen kunnen omgaan. Wij vinden het daarom belangrijk dat er structureel aandacht hieraan wordt besteed.

Om te voorkomen dat er iets aan onze aandacht ontglipt, wordt er aan de hand van het sociaal-emotionele volgsysteem ‘Kijk’ en ‘Op School’ gescreend.

Beide volgsystemen bestaan uit een screening voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen en indien nodig, rolt daar een handelingsplan uit. Om tot de juiste keuzes in het programma te komen, worden verschillende onderdelen van de screening en handelingsplan onderbouwd met inhoudelijke informatie van Harry Janssens.

Laatste Nieuws

Schoolproject Ethiopië
Samenwerking met het Jeugdeducatiefonds
Nieuw schooljaar 2019-2020

Evenementen

03/2020
25
De grote Rekendag
04/2020
17
Koningsspelen
05/2020
27
Ramadanfeest
07/2020
1
Sportdag
07/2020
13
Schoolreis

Over El Furkan

Lees meer →