De ouderbijdrage is een bedrag dat jaarlijks wordt betaalt voor extra activiteiten op school. De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage.

In principe is het onderwijs aan kinderen van het basisonderwijs gratis. Dit houdt in dat ouders niet hoeven te betalen voor salarissen, gebouwen, boeken en dergelijke. Toch wordt er op alle basisscholen aan de ouders gevraagd om een bijdrage te leveren. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wel noodzakelijk, omdat er veel extra activiteiten uit worden betaald. Zonder uw ouderbijdrage zijn bijvoorbeeld de volgende belangrijke activiteiten niet mogelijk:

  • Schoolreisjes
  • Activiteiten tijdens Ramadan- en Offerfeest
  • Versnaperingen tijdens sportdagen
  • Afscheidsvieringen

De hoogte van het ouderbijdrage bedraagt 50 euro per jaar en geldt per kind. Bij het derde kind of meer bedraagt het 35 euro.

Laatste Nieuws

Schoolproject Ethiopië
Samenwerking met het Jeugdeducatiefonds
Nieuw schooljaar 2019-2020

Evenementen

03/2020
25
De grote Rekendag
04/2020
17
Koningsspelen
05/2020
27
Ramadanfeest
07/2020
1
Sportdag
07/2020
13
Schoolreis

Over El Furkan

Lees meer →