Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en de overgang van thuis naar school te verkleinen, vinden wij het belangrijk, dat elk kind eerst een peuterspeelzaal bezoekt.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn wij dan ook derhalve genoodzaakt om alleen de kleuters tot onze school toe te laten die de peuterspeelzaal hebben bezocht. Van kinderen, die instromen in hogere groepen, is het van belang om inzicht te hebben in hun leerresultaten en functioneren op de vorige school. De intern begeleider zal voor deze kinderen altijd contact opnemen met de vorige school om een goed beeld te krijgen van het desbetreffende kind. Op basis van de verkregen informatie wordt een beslissing genomen over toelating. Als de school zich niet in staat acht om een kind, dat specifieke zorg nodig heeft, optimaal te kunnen begeleiden, kan van inschrijving worden afgezien.

Laatste Nieuws

Schoolproject Ethiopië
Samenwerking met het Jeugdeducatiefonds
Nieuw schooljaar 2019-2020

Evenementen

03/2020
25
De grote Rekendag
04/2020
17
Koningsspelen
05/2020
27
Ramadanfeest
07/2020
1
Sportdag
07/2020
13
Schoolreis

Over El Furkan

Lees meer →