Iedere school in Nederland kent op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) een MR.

De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden, die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bestuur.

De volledige bevoegdheden van de MR staan beschreven in de WMS en Medezeggenschapsreglement. De MR heeft instemmingsrecht voor o.a. het schoolplan, de schoolgids, de onderwijstijd, beleid werkzaamheden ouders, de verlofregeling, arbeids- en rusttijdenregeling.

Onze MR telt momenteel 6 leden: 3 leden vanuit het personeel en 3 ouders. De zittingsduur is 3 jaar, waarna een MR-lid zich herkiesbaar kan stellen.

Laatste Nieuws

Schoolproject Ethiopië
Samenwerking met het Jeugdeducatiefonds
Nieuw schooljaar 2019-2020

Evenementen

03/2020
25
De grote Rekendag
04/2020
17
Koningsspelen
05/2020
27
Ramadanfeest
07/2020
1
Sportdag
07/2020
13
Schoolreis

Over El Furkan

Lees meer →