In de islam wordt verwacht, dat de opvoeding zo goed mogelijk wordt verzorgd volgens islamitische principes.

Het doel van de opvoeding moet zijn, dat kinderen zullen opgroeien tot goede moslims. Verder wordt men in de islam aangespoord om goedheid, mededogen en rechtvaardigheid te betrachten. Tenslotte zijn kinderen verplicht om respectvol met hun ouders om te gaan en hen te gehoorzamen, tenzij dat strijdig is met de islam.

Vanuit islamitische pedagogiek is de manier waarop kleine en grote kinderen in de opvoeding dienen te worden benaderd, niet gelijk. De opvoeding wordt verdeeld in drie fasen, die elk ongeveer zeven jaar beslaan (1-7 voor spelen, 7-14 voor discipline en 14-21 voor begeleiding). Deze fasen gaan uiteraard niet abrupt, maar geleidelijk in elkaar over.

El Furkan zal bevorderen, dat leerlingen zich bewust worden van hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden en dat er een positieve instelling wordt ontwikkelt en iedereen gelijkwaardig wordt geaccepteerd, ongeacht nationaliteit, ras, geloof, leeftijd, geslacht of politieke overtuiging.

Laatste Nieuws

Schoolproject Ethiopië
Samenwerking met het Jeugdeducatiefonds
Nieuw schooljaar 2019-2020

Evenementen

03/2020
25
De grote Rekendag
04/2020
17
Koningsspelen
05/2020
27
Ramadanfeest
07/2020
1
Sportdag
07/2020
13
Schoolreis

Over El Furkan

Lees meer →