El Furkan gaat bij het geven van onderwijs uit van gelijkwaardigheid en respect voor alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Leerlingen op onze school kunnen een levensbeschouwing op basis van de Koran en soenna opbouwen, deze als uitgangspunt nemen en van daaruit een eigen inbreng ontwikkelen.

Wij stellen als doel: het geven van onderwijs aan voornamelijk moslims, maar ook aan niet-moslims.
Ouders moeten er wel rekening mee houden, dat alle leerlingen op onze school islamitisch worden gevormd.

Een ander doel van ons onderwijs is kwaliteit. Onze islamitische identiteit verplicht ons om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden, rekeninghoudend met de specifieke behoefte van elk kind.

Laatste Nieuws

Schoolproject Ethiopië
Samenwerking met het Jeugdeducatiefonds
Nieuw schooljaar 2019-2020

Evenementen

03/2020
25
De grote Rekendag
04/2020
17
Koningsspelen
05/2020
27
Ramadanfeest
07/2020
1
Sportdag
07/2020
13
Schoolreis