In het najaar wordt jaarlijks een algemene voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs georganiseerd.

Op deze avond wordt informatie gegeven over de inschrijving, duur, verschillende scholen van het voortgezet onderwijs en de doorstroommogelijkheden van het ene schooltype naar het andere schooltype.

Alle kinderen krijgen al in groep 7 een voorlopig adviesgesprek. In groep 8 omstreeks eind februari worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek over schoolkeuze. De ouders krijgen het advies te horen over het type voortgezet onderwijs dat volgens de leerkracht voor hun kind het meest geschikt is. Ook ontvangen zij het adviesformulier met de rapportcijfers en het advies van de school. Zowel de uitslag van de IEP-toets als het adviesformulier zijn nodig om een kind definitief in te kunnen schrijven.

Na het verlaten van de basisschool is er minstens één keer per jaar contact tussen de leerkracht van groep 8 en het voortgezet onderwijs. Daarnaast ontvangt de basisschool elk kwartaal de behaalde resultaten van oud-leerlingen.

Laatste Nieuws

Inzameling project Ethiopië
Bezoek wethouder
Inzameling project Yemen

Evenementen

04/2019
3
De grote Rekendag
04/2019
12
Koningsspelen
06/2019
14
Ramadanfeest
07/2019
5
Sportdag
07/2019
15
Schoolreis

Over El Furkan

Lees meer →