Heropening scholen per 8 juni 2020

Beste ouders/verzorgers,

Op 19 mei jl. heeft de minister-president bekend gemaakt dat het vanaf maandag 8 juni as. weer is toegestaan om basisscholen dagelijks open te stellen voor alle leerlingen.

We verwachten dat de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 m.i.v. maandag 8 juni 2020 dagelijks op locatie onderwijs gaan krijgen.

In geval van ziekte of afwezigheid van uw kind dient u dit conform de schoolafspraken tijdig door te geven aan de groepsleerkracht (en).

Wees voorzichtig en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Team El Furkan

Geschreven door:
Mehmet
Directeur